CPO Wooninitiatief - De Groene Zon

duurzaam - cultuur - gemeenschappelijk

Main Content

Wie zijn wij

Wij zijn Inti en Tijl. Wij zijn een startend wooninitiatief dat duurzaam wil bouwen, met ruimte voor cultuur zoals ateliers.

Sinds een aantal jaren zijn we bezig met hoe we in de toekomst willen wonen. We hebben ons verdiept in wooncoöperaties (afgekort wooncoöps) en gezamenlijk wonen. Na diverse plekken onderzocht te hebben hebben we ervoor gekozen om op Centrumeiland IJburg in Amsterdam een kavel te bemachtigen, waarop we een kleine woongemeenschap willen beginnen. Na vele dromen, overpeinzingen en wikken en wegen over de verschillende mogelijkheden om te wonen hebben we een keuze gemaakt en zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit in een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) kunnen bereiken. Gezamenlijk koopwoningen (zelfbouw) ontwikkelen, in combinatie met een aantal huurwoningen. We zijn daar omringd door andere mooie initiatieven en andere manieren van wonen, wat voor ons de doorslag gaf. Ons initiatief past daar mooi bij. In ons wooninitiatief willen we ons richten op ecologisch wonen en cultuur.

We vinden het natuurlijk super spannend, maar met alle informatie en ervaring die we hebben opgedaan, gaan we er voor.

Iets persoonlijk over ons zelf. Tijl werkt als technicus in het Muziekgebouw aan ’t IJ en speelt gitaar. Hij heeft een paar dagen per week zijn kinderen (is gescheiden) en zoekt een nieuwe plek om te wonen. Inti woont in Nijmegen in een ecologische woongemeenschap (iewan.nl) en is blij waar zij nu woont, maar zij zou dit graag in een kleinere groep gaan doen. Zij heeft Amsterdam verlaten voor dit ecologische wooninitiatief en wil dit nu in kleinere vorm in Amsterdam verwezenlijken. Zij werkt als audio-visueel kunstenaar en maakt o.a. stopmotion animaties, daarnaast geeft zij film- en animatieworkshops op basisscholen.

Main Content

Visie - CPO Wooninitiatief - De groene zon

Duurzaam betaalbaar bouwen en wonen, voor nu en de toekomst, met ruimte voor cultuur. Bij zelfbouw kan de burger zelf bepalen waar de prioriteit wordt gelegd in de bouw en kan ruimte bieden aan anders wonen. Wij willen verder kijken dan alleen een warmtepomp en elektrisch koken.

Door onze krachten te bundelen en met elkaar te delen willen we duurzaam en ecologisch leven vergemakkelijken. Samen sta je sterker en kun je meer dan alleen. We kiezen ervoor om samen milieubewust te wonen, met ruimtes voor cultuur en creatieve uitingen. We werken beiden in de cultuursector en willen hier ook een plek voor maken. We willen graag ateliers en we zouden graag een muziek/oefenlokaal voor de buurt realiseren.

Onze kernwaarden zijn:
- Duurzaam / ecologisch
- Cultuur
- Gemeenschappelijk / sociaal

Graag willen we een kleine CPO (gezamenlijke bouw woningen), waarbij we nu denken aan 10 woningen, hierbij laten we keuzen afhangen van financiering, kavel en andere bewoners. We willen een mix maken van 7 koopwoningen, 2 middenhuurwoningen en 1 sociale huurwoning, als dat mogelijk is. Waarbij we willen kijken wat er mogelijk is aan gemeenschappelijke ruimte te creëren. Waarbij we het sociale aspect niet uit het oog willen verliezen.

Uitgangspunten:
- Ieder zijn eigen huis met gedeelde voorzieningen
- Gedeelde voorzieningen: tuin, muziek-oefenlokaal, klushok, washok, deel-auto's
- Ateliers gekoppeld aan huis (atelierwoning)
- Duurzaam en ecologisch met elkaar wonen
- Huis zoveel mogelijk duurzaam met gerecyclede materialen
- Mix van koopwoningen en een paar huurwonigen
- Eventueel een flexwoning voor iemand die urgent een tijdelijke woonruimte zoekt

Wat woorden:
samen - sociaal - cultuur - betaalbaar met elkaar - ecologisch - duurzaam - toekomst - ruimte voor mensen in nood - oog voor de wereld - gewoon buren - liefde - respect - ontmoeten - kampvuur - zeilbootje - fairtrade - muziek - groen -  

Main Content

Stappen

De eerste stap hebben we genomen. We hebben onze visie en kernwaarden uitgeschreven, waarin staat welk doel we hebben en met welke middelen we dit willen bereiken.

Volgende stap: We zijn ons nu aan het oriënteren over de nog beschikbare kavels. Er zijn nog twee woonblokken op Centrumeiland waar kavels vrijkomen (worden vergeven/verloot). We willen ons inschrijven in de kaartenbak van de gemeente Amsterdam om in aanmerking te komen voor CPO-kavels. We zoeken hiervoor nog 1 á 2 huishouden (minimaal 4 huishouden zijn nodig voor de inschrijving).

Daarnaast zijn we bezig naar financiële mogelijkheden te kijken, mogelijkheden van duurzaamheid en algemene ruimtes en hoe cultuurruimte gefinancieerd kan worden. De gemeente heeft een stappenplan opgesteld voor het starten en realiseren van CPO (link info CPO). Zodra er een CPO-kavel vrijkomt willen we aan deze tender meedoen.

Indien we een CPO kavel hebben toegewezen gekregen, volgt de ontwikkelingsfase zoals een plan van eisen opstellen en de financiële mix om dit mogelijk te maken. We zullen hierbij advies vragen aan adviseurs en architecten.

Afhankelijk van de kavel wordt er een plan van eisen en een financieel businessplan gemaakt. Links voor meer informatie hierover zijn:
- Droneshot Centrumeiland (filmje van Centrumeiland hoever het nu is )
- Zelfbouw Amsterdam (over kavels en mogelijkheden vormen zelfbouw)
- Cooplink (Kennisnetwerk Wooncoöperaties)

Main Content

Interesse?

Lijkt het je leuk om ecologische en duurzaam te gaan wonen? Heb je een warm hart voor cultuur en/ of zoek je een woning met een atelier aan huis? Dan maken we graag met je kennis.

Bij een bouwproject komt heel wat om de hoek kijken. Handig om bij stil te staan:
- Wil ik samen met andere mensen bouwen?
- Wil ik op Centrumeiland op IJburg wonen?
- Heb ik tijd om actief deel te nemen aan dit project?

Inversteerder?
Ben je toevallig hier terechtgekomen en denk je leuk, hier wil ik wel aan bijdragen? Stuur ons dan een email. We houden je dan graag op de hoogte van onze voortgang.

Wil je meer weten over het project en met ons kennismaken stuur een email naar degroenezon.mailgmail.com. Als je gebeld wilt worden kan ook, email dan je telefoonnummer op.

Voorbeelden van andere gemeenschappelijke woonprojecten zijn:
- Wooncoöp Iewan (hier woont Inti, 24 sociale ecologische huurwoningen)
- CPO Bakstayn op Centrumeiland (koop gezamelijk wooninitiatief)
- Wooncoöp Stroom op Centrumeileand (sociaal-/ midden huur)
- Villa Sterappel (kleine woongemeenschap, sociale huur)
- Wooncoöp De Warren op Centrumeiland (sociaal-/ middenhuur)
- Wooncoöp De Torteltuin op Centrumeiland (sociaal-/ middenhuur)
- CPO Wij_Land op Centrumeiland (koop gezamenlijk wooninitiatief)

Main Content

contact

We willen een kennismakingsavond organiseren als we voldoende geïnteresseerden hebben. Hierin kan je met ons en anderen kennismaken en vertellen we over ons plan en welke stappen we nu nemen en welke kavel mogelijkheden er zijn. Je kan ons emailen naar degroenezon.mailgmail.com dan houden we je op de hoogte.

Kleine CPO

CPO-kavel op Centrumeiland voor 10 woningen. Betaalbare duurzame koopwoningen (evt. combinatie met huur), samen met elkaar.

Duurzaam / ecologisch

Bouwen met gerecyclede materialen. Bijv. kleding als isolatie. Zonnepanelen op het dak. Een grote waterput om mee te wassen. WC's doorspoelen met water uit het IJ?

Cultuur

Ruimte voor cultuur met bijvoorbeeld ateliers. Cultuur kan een bindmiddel zijn, verwonderen en helpen om open te blijven voor nieuwe ideeën.

Gemeenschappelijk / sociaal

Door met meerdere huishoudens samen te bouwen, willen we zoveel mogelijk duurzaam bouwen. Gezamenlijk dragen we zorg, doen we het beheer en onderhoud.

Waar?
We gaan voor een kavel op Centrumeiland IJburg te A'dam.

Bouwers en geïnteresseerden gezocht!
Spreekt dit je aan? Dan horen we graag van je.